Soms moet je een probleem juist wel groter maken

Geplaatst op 19 november, 2016 

Problemen moet je niet groter maken dan ze zijn want doe je dat toch, dan kom je al gauw terecht in machteloosheid en laat je je leven door het probleem. Not good.

Op het blogje ‘Voordat de eerste steen door de lucht vliegt…..‘ kreeg ik onder andere als feedback dat ik het probleem van de vernielingen aan het voormalige pand van de wijkbibliotheek, onderdeel maak van een groter probleem. De vraag was: helpt dat?

In dit geval wel want door de vernielingen in verband te brengen met de leefomgeving komen er ineens een heleboel deeloplossingen in beeld.

Iets soortgelijks doet zich voor bij het probleem dat zwerfafval heet. Ik ken mensen die vinden dat we vooral diegenen moeten aanpakken die het blikje of flesje op straat flikkeren. Kun je doen ja, je daar op richten. Pakkans nihil en je maakt jezelf blind voor al die andere factoren (en dus tevens oplossingen!) die een rol spelen zoals de statiegelddiscussie, de rol van de verpakkings- en frisdrankenindustrie, bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte, veranderende eet- en drinkgewoonten, beleid en regelgeving en ook maatschappelijke ontwikkelingen.

Dus ja, soms is het echt nodig een probleem groter te maken om het te kunnen oplossen.

Bewaard onder Mening | 2 Comments

Tags:

Die stenen konden twee jaar geleden al voorkomen worden

Geplaatst op 19 november, 2016 

Op 28 januari 2015 kreeg wethouder A van de gemeente Oosterhout een plan toegestuurd voor een burgerinitiatief voor het maatschappelijk gebruik van het pand van de wijkbieb Oosterheide. Uit de inleiding van dit plan citeer ik:

Eind 2015 komt het pand waar momenteel de wijkbibliotheek Oosterheide in is gevestigd leeg te staan. Dit vanwege het sluiten van de wijkbibliotheek Oosterheide en de integratie van wat wordt genoemd een bibliotheekfunctie in activiteitencentrum de Bunthoef.

Een leegstaand pand is een verarming voor de wijk, vooral als na verloop van tijd de effecten van verwaarlozing zichtbaar worden. Zoals Malcolm Gladwell in zijn boek ‘The Tipping Point’ uiteenzet kan dit op termijn andere en verdergaande vormen van verwaarlozing aantrekken. Maar het kan ook andersom….

Gemeentelijk vastgoed: leegstand of verzorgd en gebruikt door de wijk?

In september 2015 werd dit zelfde plan besproken met wethouder B en C en een projectleider van de gemeente Oosterhout. Ze kenden het document inhoudelijk niet maar wezen het wel af. De gemeente koos dus voor leegstand en verwaarlozing.

Nadat bijna twee jaar later diverse ruiten van dit pand zijn ingegooid laat wethouder D van de gemeente Oosterhout via BN DeStem weten:

We herstellen de schade maar zouden het geld liever aan nuttige zaken besteden.

pand-wijkbieb-oosterheide-15-11-16-3

,

Verder worden in hetzelfde artikel van BN DeStem enkele partijen opgevoerd die zich nu gaan bezig houden met een voorlopige invulling van dit pand om verdere vernieling te voorkomen, partijen die zich sinds januari 2015 niet hebben laten horen over het maatschappelijk gebruik van dit pand en ook op geen enkele wijze steun hebben uitgesproken voor het plan dat al bijna twee jaar in het bezit van de gemeente Oosterhout is.

Zeg gemeente, ga even lekker bij jezelf te rade met je nuttige zaken.

Lees ook: Voordat de eerste steen door de lucht vliegt

Bewaard onder Mening | 2 Comments

Tags: , , , , ,

Voordat de eerste steen door de lucht vliegt…

Geplaatst op 16 november, 2016 

Berichtje van onze wijkagent via Twitter afgelopen zondag:

Op 6 december is het precies een jaar geleden dat Theek5 vanwege een door de gemeente opgelegde bezuiniging weg moest uit dit pand en dat leek mij dan ook een passende datum hier precies een jaar later weer eens over te bloggen. Door het bericht van onze wijkagent komt zo’n blogje er nu dus wat eerder.

Het pand staat bijna een jaar leeg en het is niet zo best gesteld met wat voorheen toch echt een prachtplek in onze wijk was:

wijkbibliotheek-oosterheide

De wijkbieb Oosterheide in 2015, toen nog in volle glorie

Nu ziet het er iets anders uit, Willem-Jan van der Zanden maakte gisteren de volgende foto’s:

pand-wijkbieb-oosterheide-15-11-16-1

.

pand-wijkbieb-oosterheide-15-11-16-2

.

pand-wijkbieb-oosterheide-15-11-16-3

.

pand-wijkbieb-oosterheide-15-11-16-4

.

Afschuw via social media volop natuurlijk en ook vrees hier en daar voor erger.

Voordat de eerste steen door de lucht vliegt is er natuurlijk wel het een en ander aan voorafgegaan, zo’n steen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Misschien had de dader (of daders) echt een enorme rotdag gehad, had vriendje/vriendinnetje het misschien net uitgemaakt, problemen thuis, op school, op het werk, wie zal het zeggen. Geen excuses maar het kan allemaal een rol spelen maar dat is niet waar ik nu naar wil uitzoomen. Waar ik wel naar wil uitzoomen is dit:

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als een belangrijke ontmoetingsplek wordt gesloten? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als dit pand een jaar lang leeg staat terwijl zich daar toch echt een aantal gegadigden voor hebben gemeld? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als middenin die wijk naast een volledig winkelcentrum met al twee supermarkten nog een supermarkt wordt bijgebouwd? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als het onderhoud van de openbare ruimte er wordt achtergesteld op dat van het centrum? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als een aantal winkeliers het rondom hun zaak niet schoon houden? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als een winkelier ’s nachts allerlei containers buiten laat staan? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als fietsers over de stoep rijden, hondenbezitters hun hond op de stoep laten poepen, mensen zwerfafval op straat gooien zonder dat iemand er iets van zegt? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als het er op sommige plekken bezaaid ligt met lege bierblikken, lege flessen wijn, bessenjenever en dergelijke en niemand informeert de wijkagent en iedereen laat het liggen? Denk je dat dit helpt?

Denk je dat het helpt voor de leefbaarheid in de wijk als de wijkagent zo’n drukke taakstelling heeft dat hij veel minder uren in de wijk is dan hij zelf graag wil? Denk je dat dit helpt?

Deze opsomming maak ik niet om medeschuldigen aan te wijzen, in tegendeel. Mijn opsomming is juist positief bedoeld: Menselijk gedrag is mede afhankelijk van de leefomgeving en een die leefomgeving kunnen politici, ambtenaren, ondernemers en wijkbewoners allemaal iets doen.

Aan die arm die de steen door de ruit slingert kunnen we weinig doen maar aan wat eraan voorafgaat wel. Niks is consequentieloos, onthou dat.

Inmiddels heeft Willem-Jan van der Zanden namens Groen Links vragen gesteld over de gang van zaken rondom deze leegstand, overigens de enige partij die het tot het laatste moment voor de wijkbieb heeft opgenomen.

Bewaard onder Mening | Reageer

Tags: , , , , , , ,

De stad is een geheel

Geplaatst op 13 november, 2016 

De stad waar ik woon noemt zichzelf graag familiestad. Waarom dat zo is weet ik niet, nou ja, eigenlijk weet ik het wel: marketing! Maar goed, familie dus.

In een gezonde familie krijgt iedereen de zorg en aandacht die nodig is. De ene keer heb jij wat meer aandacht nodig en morgen is dat misschien je broer of zus maar over de gehele linie moeten zorg en aandacht evenredig verdeeld zijn. Families waarbij bij herhaling onevenredig veel aandacht uitgaat naar één persoon, zijn niet zo gezond. Je ziet deze dynamiek vaak terug in disfunctionele families waar bijvoorbeeld verslaving een rol speelt.

In de stad waar ik woon gaat wel heel veel aandacht naar slechts één klein stukje ervan: het centrum. Logisch toch want het centrum is niet voor niets het centrum, dat is het belangrijkste deel van de stad toch?

Ik denk dus van niet. Net zo min als in een familie degene met de verslaving het belangrijkste is of de family hero het belangrijkste is. Het geheel moet kloppen, pas dan is de familie een gezonde familie.

In de stad waar ik woon hebben we een projectgroep ‘bruisende binnenstad’. Ik denk dat tegenwoordig elke stad wel zo’n projectgroep heeft en wij dus ook. Twee dingen kloppen niet aan deze projectgroep.

Ten eerste dat de centrumbewoners geen deel meer mogen uitmaken van deze groep. Dat doet toch vermoeden dat die bruisende binnenstad maar om één ding gaat: de winkeliers.

Ten tweede de naam van deze projectgroep. Verander die van bruisende binnenstad in bruisende stad. De binnenstad moet het qua bezoekers en omzet hebben van de gehele stad en zelfs van daarbuiten. Die binnenstad gaat nooit bruisen als de rest van de stad wordt gedegradeerd tot wijken waar alleen wordt gewoond en waar zorg en aandacht aan wordt onttrokken ten gunste van de binnenstad.

Ik woon in zo’n wijk met zo’n 9.000 mensen die wel geacht worden hun portemonnee zoveel mogelijk om te keren in het centrum.  Weet je wat er dan gebeurt? Dat mensen zich afkeren van dat ene stukje van de stad. Net zoals mensen op een gegeven moment niet meer naar familiefeestjes willen als het een zekerheidje is dat net als voorgaande jaren toch weer alle aandacht uitgaat naar die ene oom of tante.

De stad is een geheel, of je het nou leuk vindt of niet, en dat geheel moet kloppen. Er is helemaal geen binnenstad, er is alleen een stad.

Bewaard onder Mening | 8 Comments

Tags: ,

Om wie je bent…..

Geplaatst op 12 november, 2016 

Gisteravond namen we in het altijd gezellige Ginneken, afscheid van een collega die er na 45 dienstjaren een welverdiende dikke punt achter zet.

Een receptie en etentje draaiden later op de avond uit op een soort van emotioneel feestje want dit:

Je wordt niet herinnerd om het werk dat je hebt gedaan (OK, er zijn uitzonderingen als je werk eruit heeft bestaan dat je voor wereldvrede hebt gezorgd of dat iedereen op aarde voldoende te eten en te drinken heeft en goed onderdak heeft), maar om wie je bent en wat je daarvan hebt laten zien.

Pfff, dat wordt een rare maandag zonder jou man!

Bewaard onder Persoonlijk | 2 Comments

Tags:

Ik zeg maar zo…..

Geplaatst op 11 november, 2016 

Mijn vader, als ie nu nog had geleefd, had social media verafschuwd en niet zo’n beetje ook. Hij zou niet laten weten waarom want ‘Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks‘, dat zij hij vaak en bleef daarna inderdaad stil. En dat was dan ook waarom hij nu social media diepgaand zou verafschuwen.

Ik heb hem dat later vaak verweten, dat stil zijn, niet laten weten wat ie ergens van vindt. Had jezelf toch eens wat vaker laten zien man! Maar daar gaat het al lang niet meer om, wel dat ik daar waar ik kan en wil, mezelf laat zien.

Ik vond het ook wel lekker makkelijk zo, dat zwijgen. Maar ook daar zat ik ernaast want zo makkelijk is dat helemaal niet.

Woorden kunnen onweerstaanbaar zijn en is geen antwoord, weerwoord of een reactie geven net zo moeilijk als vijf minuten je adem inhouden. Ook al is het dan nog zo moeilijk, even het bos in gaan of iets anders gaan doen kan echt helpen om de woorden te vinden waar de situatie ook echt wat aan heeft of je  komt er achter dat woorden helemaal niet meer nodig zijn.

Nou is overal meteen maar op reageren natuurlijk net zo disfunctioneel als jezelf steeds maar verstoppen achter stilzwijgen. Het zijn twee uitersten waar we tussen kunnen bewegen.

Ik zeg maar zo: bedankt pa voor de inspiratie voor dit blogje.

Goed weekend allemaal.

Bewaard onder Persoonlijk | Reageer

Tags: ,

Soms ga je als een raket, dan weer als een tractor

Geplaatst op 3 november, 2016 

Volgens een lezer ontbrak in mijn vorige blogje over stilstaan bij de herfst, de herfststorm. Mijn aandacht voor de herfststorm is er wel hoor beste lezer maar dan in een andere vorm: lees Intens maar eens, dat gaat over mijn herfststorm.

En van herfststorm en stilstaan bij de herfst moet ik ineens aan iets anders denken.

Dat je soms als een raket gaat, alles vanzelf lijkt te gaan en alles wat je aanraakt in goud verandert. Heerlijk! En dan, alsof iemand ergens een stekker heeft uitgetrokken, ga je niet meer als een raket maar als een tractor. Niks gaat meer vanzelf en je komt alleen nog maar een beetje vooruit als je flink ploetert, trekt en sleurt.

Tuurlijk ga ik ook liever als een raket dan als een tractor en toch heeft die tractor ook wel iets.

Als je van een raket overstapt naar een tractor vertraag je enorm en als je vertraagt word je veel meer bewust, kijk maar naar Tai Chi waar het juist de kunst is te vertragen en nog verder te vertragen. De adrenaline en opwinding van de raket die plaatsmaakt voor bewustzijn van de tractor, dat is even flink omschakelen. En toch, lekker op het gemak op de tractor zou je wel eens dingen kunnen waarnemen en opmerken waar je in je raket veel te snel aan voorbijvloog. Op de tractor zie je ze, kun je ervan leren, dingen uitwerken en groeien.

En dan….. zit je ineens weer in je raket.

Alvast een heel mooi weekend allemaal.

Bewaard onder Mening | 2 Comments

Tags: , ,

Herfstmoment

Geplaatst op 2 november, 2016 

Dat is dan zo’n vraag, wat nou het mooiste seizoen is. Op dit moment neig ik naar de herfst.

Meer dan andere jaren sta ik er letterlijk voor stil en zie ik de verandering van de natuur haast voltrekken waar ik bij sta.

herfstpracht

Stil staan voor pracht

herfstkleuren

Stil staan voor kleuren

herfststilte

Stil staan voor stilte

herfstbetovering

Stil staan voor betovering

Het mooiste seizoen bestaat natuurlijk niet want allemaal zitten ze vol moois. Maar op het moment dat ik  echt stil sta voor dat moois, is een mooi moment het mooiste moment.

Bewaard onder Fotobloggen | 2 Comments

Tags: , , , , ,