Oplossingsgericht interviewen

Geplaatst op 1 februari, 2009 

Een tijdje geleden werd ik gevraagd iemand te interviewen die als zelfstandig ondernemer graag op eigen benen wil gaan staan. Het interview was bedoeld om materiaal te verzamelen voor het inrichten van de website van de onderneming: een duidelijk verhaal over visie, missie en activiteiten. De ondernemer had me uitgenodigd hierover verdiepende vragen te stellen.

Voor deze verdiepende vragen heb ik voornamelijk oplossingsgerichte vragen gebruikt en het resultaat was opmerkelijk. De ondernemer zag zichzelf aanvankelijk in de verkenningsfase van zijn nieuwe loopbaan: ‘Ik heb wel wat ideetjes maar ik weet nog niet wat ik nou precies wil en hoe dat eruit ziet’. Tijdens het gesprek verraste de ondernemer zichzelf met wat hij al wist te vertellen over zijn visie en missie. Hij ontdekte zelfs al een aantal concrete activiteiten te kunnen aanbieden aan zijn klanten. Zijn conclusie was dat hij al veel verder was dan hij eerst dacht.

Hier een aantal van de gestelde vragen:

Vooral de vierde vraag leverde veel nuttig en bruikbaar materiaal op en de ondernemer ging echt helemaal op in zijn toekomstvisie.

Hierdoor was niet alleen de ondernemer blij en verrast en vol vertrouwen over de volgende stappen in zijn ondernemersschap, het gesprek leverde een grote hoeveelheid kwalitatief goed materiaal op voor op zijn website. En daarmee was het interview dubbel geslaagd. Oplossingsgerichte vragen kunnen in specifieke situaties ook zeer nuttig zijn als interviewtechniek.

Lees ook:

Bewaard onder Oplossingsgericht werken | Reageer

Tags:

Oplossingsgerichte science fiction

Geplaatst op 23 oktober, 2008 

Op 17 oktober 2008 organiseerde de NOAM, Netwerk voor Oplossingsgericht Adviseren en Managen, een netwerkbijeenkomst. Op deze bijeenkomst waren een aantal thematafels waar de netwerkleden met elkaar van gedachten konden wisselen over een bepaald oplossingsgericht thema. Ik had het genoegen en het plezier één van deze themagesprekken te mogen faciliteren met als titel “Oplossingsgerichte science fiction”. Hierover gaat het volgende artikel.

Volgens de landelijke dagbladen en de nieuwsuitzendingen op radio en tv zitten we wereldwijd in een enorme crisis. Heette de crisis eerst terrorisme, nu heet de crisis geld. Of je het nu leuk vindt of niet, zelfs als je geen kranten leest of nieuwsuitzendingen volgt: het nieuws over de crisis is overal.

In de supermarkt waar ik boodschappen doe staat een rek vol kranten, precies bij de ingang. Iedereen die er naar binnenloopt, ziet als eerste de krantenkoppen die maar één boodschap uitschreeuwen: CRISIS !  Nou lijkt me dat niet bepaald bevorderlijk voor de omzet van die supermarkt want zeg nou eerlijk: zou jij het geld extra laten rollen als je net in een vette krantenkop hebt gelezen dat de bank waar je appeltje voor de dorst is ondergebracht op instorten staat? Tenzij je naam Eckhart Tolle is en je helemaal aanwezig bent in het hier en nu gebeurt er dan toch het één en ander met je.

Wat zou er anders zijn als de media eens wat meer oplossingsgericht te werk zouden gaan en bijvoorbeeld zouden schrijven over de uitzonderingen op het probleem en over behaalde successen? Deze vraag was de inspiratie voor het themagesprek “oplossingsgerichte science fiction” tijdens de Noam netwerkdag op 17 oktober 2008.

De opzet van het themagesprek was om via een probleemstelling, bijvoorbeeld over de media, nieuwe toepassingen voor oplossingsgericht werken te bedenken en om ook de toekomst van het oplossingsgericht werken zelf te verkennen.

De deelnemers aan het themagesprek brachten echter een opmerkelijk proces op gang. Na de formulering van de eerste probleemstelling over de media, bedachten en benoemden zij allerlei interessante en inspirerende uitzonderingen op het probleem. Ditzelfde proces herhaalde zich bij andere probleemstellingen op het gebied van opvoeding en onderwijs.

Doordat de deelnemers zoveel positieve uitzonderingen wisten te bedenken leken de probleemstellingen ineens te zijn verdwenen. Ook het laatste onderwerp, of moderne Internet ontwikkelingen een rol kunnen spelen bij oplossingsgericht werken zoals online coaching, werd beantwoord met voorbeelden waar dit al met succes wordt toegepast.

Het bedenken van positieve uitzonderingen op het probleem had ook als effect dat er een sfeer van hoop en vertrouwen ontstond zoals één van de deelnemers het noemde. Ook groeide er enthousiasme en verwondering over al die dagelijkse dingen die wel al werken. En in zo’n sfeer houdt een probleemstelling geen stand. Waar de mindset gericht is op oplossingen en op dingen die er wel al zijn, verdwijnt het probleem. Het was alsof het probleem langzaam maar zeker was verdampt. Een opmerkelijke ervaring en tevens een mooi voorbeeld van wat er tijdens een oplossingsgerichte sessie kan gebeuren.

Misschien bestaat het woord “oplossingsgericht” over tien jaar niet meer en wat dan overblijft, is de kern van het oplossingsgericht werken. En die kern is dat we een probleem niet eerst analyseren om te onderzoeken wat de oorzaak ervan is, en dat we ook niet meer in kaart brengen wat de gevreesde toekomst is. Maar dat we in de plaats daarvan direct kijken maar het probleem en wat we ervoor in de plaats willen. En ook dat we kijken naar eerdere successen, wat we daarvan kunnen leren en naar wat er al goed gaat.

Het thema gesprek maakte duidelijk dat deze toekomst al volop in ontwikkeling is. Er zijn al talloze voorbeelden van hoe mensen thuis, op school en op het werk, vanuit een oplossingsgerichte mindset te werk gaan. Mensen zijn hierdoor weer echt met elkaar in gesprek en zij hebben hoop en vertrouwen in de toekomst.

Iemand in de groep zei dat we niet moeten willen om het oplossingsgericht werken over de hele wereld te verspreiden. En dat is waar. Het is de oplossingsgerichte minset die zichzelf verder verspreidt.

En toch ben ik ook wel een beetje benieuwd wanneer de eerste “oplossingsgerichte krantenkop” me in de supermarkt toeschreeuwt. Ik hoop eigenlijk dat dit nooit gebeurt want ik zou me afvragen wat er in hemelsnaam met het oplossingsgericht werken aan de hand is. Een schreeuwerige krantenkop past voor geen meter bij oplossingsgericht werken.

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de inbreng van de deelnemers aan de thema gesprekken tijdens de NOAM netwerkdag. Dank voor jullie bijdrage, inspiratie en creativiteit.

Wil je meer weten over de Noam of over oplossingsgericht werken, raadpleeg dan eens de volgende bronnen:

Of lees de boeken “Oplossingsgericht aan de slag” of “Paden naar oplossingen

Bewaard onder Boeken, Oplossingsgericht werken | Reageer

Tags: , , , , ,

Oplossingsgericht ondernemen

Geplaatst op 24 september, 2008 

Gisteren was ik op een netwerkbijeenkomst voor ondernemers met als thema “Web 2.0 or Bubble 2.0”. Het ging over Web 2.0 applicaties en hoe je daar als ondernemer gebruik van kunt maken.

Na een zeer interessante presentatie van Hans Mannak over dit onderwerp werden de aanwezige ondernemers wat onrustig. Ze zagen zich geconfronteerd met nieuwe technologie, toepassingen, kansen, mogelijkheden en ook risico’s.

Op de vraag wat het advies is voor een ondernemer gaf Hans eem mooie oplossingsgerichte metafoor. Hij verwees naar een aantal zeer succesvolle internet ondernemers zoals de oprichters van Facebook en LinkedIn. Hij vertelde dat deze ondernemers met nog maar een onvolledig plan, alvast datgene van hun plan realiseerden wat ze konden realiseren. En dat ze daarna verdere stappen hebben gezet om hun plan en internet applicatie verder uit te bouwen en te optimaliseren. Wat hiervoor nodig is, is durf om een risico te nemen. Maar ja, dat is de essentie van het ondernemen.

Ik vond het voorbeeld van die succesvolle internet ondernemers die met vaak nog maar een vaag plan alvast datgene realiseerden wat ze konden realiseren, een mooi en inspirerend voorbeeld voor oplossingsgericht werken. Je hoeft vaak aan het begin van een nieuw avontuur niet alles al te weten en te overzien, dat kan vaak ook niet. Maar als je alvast datgene doet wat je kunt doen, dan dient zich de volgende stap vanzelf aan. En daar kun je zeer succesvol mee zijn.

Bewaard onder Ondernemen, Oplossingsgericht werken | 4 Comments

Tags: , ,

Gloednieuwe boeken over oplossingsgericht werken

Geplaatst op 14 september, 2008 

Deze week kreeg ik twee gloednieuwe boeken over oplossingsgricht werken in handen:

Oplossingsgericht aan de slag. Geschreven door Gwenda L. Schlundt Bodien en Coert E. Visser. Uitgeverij Crystallise Books.

Paden naar oplossingen. Geschreven door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Uitgeverij Just-in-time-books.

Ik ga ze snel lezen en kom er op deze blog op terug. Voor de liefhebbers van oplossingsgericht werken lijken deze twee boeken mij echte ‘must haves’. Resultaatgericht, respectvol en op een snelle en prettige manier verandeingen tot stand brengen en doelen realiseren. Wie wil dat nou niet? Over de manier waarop, oplossingsgricht werken, gaan deze twee boeken.

De auteurs, Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser zijn oprichters van de NOAM, Netwerk voor Oplossingsgricht Adviseren en Managen.

Bewaard onder Boeken, Oplossingsgericht werken | Reageer

Tags:

Oplossingsgerichte hefboom

Geplaatst op 22 juli, 2008 

Mijn dochter wordt morgen zes maanden. Een paar maanden na haar geboorte al heeft ze me laten zien wat een oplossingsgerichte hefboom is.

Ik merkte op een gegeven moment dat ze steeds één van mijn vingers beetpakte als ik haar een flesje melk gaf. Ze vouwde haar hele handje om één van de vingers heen van de hand waarmee ik haar het flesje gaf. Ik had eerst geen idee waarom ze dat deed.

Na een tijdje ontdekte ik dat ze door met haar handje tegen die ene vinger te duwen (van zich af) of er aan te trekken (naar zich toe) als het ware mijn hele hand bestuurde en daarmee het flesje. Zo kon ze aangeven of ze even wilde stoppen met drinken of dat ze weer verder wilde drinken.

Klein als ze was kon ze niet mijn hele hand besturen en ook niet het flesje maar ze had daar een briljante oplossing voor bedacht. Ze hoefde alleen mijn pink maar te bedienen.

Dat noem ik een oplossingsgerichte hefboom: een klein stapje zet een heleboel radertjes van het geheel in werking. Ik probeer daar steeds aan te denken als ik zelf een klein stapje zet.

Bewaard onder Oplossingsgericht werken, vaderschap | 1 Comment

Tags: ,

Schrijven is jezelf ontmoeten op papier

Geplaatst op 3 juni, 2008 

Sinds een week of twee ben ik lid van het NOAM netwerk. Dit netwerk  heeft op dit moment al 241 leden en er komen nog dagelijks nieuwe leden bij die via het netwerk informatie, ervaringen en inzichten uitwisselen op het gebied van oplossingsgricht werken, coachen, sturen en managen.

Via dit netwerk ben ik op zoek naar allerlei vormen van zelf-coaching. Hoe coach je jezelf op weg naar  de realisatie van je dromen? Een droom hebben is één ding maar je droom realiseren is andere koek.  Op een forumdiscussie op het NOAM netwerk schreef ik het volgende:

…wat voor mij goed werkt om mezelf te coachen is schrijven. Als ik schrijf ontstaat er een ontmoeting op papier die te vergelijken is met de ontmoeting van een coach met zijn of haar client. Het schrijven doe ik dagelijks aan het begin van de dag, zonder verder protocol. Ik schrijf over datgene wat zich op dat moment aandient. De ene keer schrijf ik de frustratie van me af, de andere keer schrijf ik doelen op, weer een andere keer succesjes die zijn behaald en weer een ander keer stel ik me zelf alleen maar vragen. Of ik fantaseer er op papier op los over hoe het zal zijn als mijn doelen bereikt zijn…

Je kunt je eigen coach zijn en schrijven kan hierbij helpen. Schrijven is jezelf ontmoeten op papier.

Bewaard onder Oplossingsgericht werken, Schrijven | Reageer

Tags: , ,

Doen wat werkt

Geplaatst op 17 mei, 2008 

Begin dit jaar volgde ik bij de NOAM een training oplossingsgericht werken . Naast de trainingen in oplossingsgericht werken geeft de NOAM ook trainingen in oplossingsgericht coachen.

Onlangs heb ik tijdens een training oplossingsgericht coachen gefungeerd als ‘live cliënt’ zodat de deelnemers aan de training het oplossingsgericht coachen in de praktijk konden oefenen. Na een aantal oplossingsgerichte gesprekken was ik werkelijk blij verrast over wat er tijdens een dergelijk gesprek gebeurt.

De energie tijdens een oplossingsgericht coachingsgesprek heb ik ervaren als gelanceerd worden. Werkelijk gelanceerd worden in de richting van de gewenste situatie. De rol van de coach is daarbij zeer ondersteunend door oplossingsgerichte vragen te stellen en door op de juiste momenten even samen te vatten in de woorden van de cliënt.

De oplossingsgerichte vragen dragen bij aan de beleving van gelanceerd worden. Na elke vraag werd ik steeds meer nieuwsgierig, onderzoekend, vitaal en energiek. Door het samenvatten heb ik de bevestiging te worden gehoord en voel ik me veilig, geaccepteerd en erkend. Dit  helpt mezelf tijdens het gesprek kwetsbaar op te stellen waardoor ik verder en dieper durf te gaan.

Het was behulpzaam om mezelf hardop te horen denken want dit ondersteunde het proces van verheldering. Verhelderen van wat het precies is wat ik wil, hoe dat er uitziet, hoe het zal zijn als de gewenste situatie zich voordoet. Verhelderen ook van welke successen er al zijn geboekt en hoe ik datgene wat voor mij werkt vaker kan toepassen.

Dat wat ik hardop dacht leek soms wel een onsamenhangende brij. Tegelijkertijd was het alsof een ander proces in mij die brei aan het observeren was om er de nuttige en bruikbare inzichten uit naar boven te halen.

Ik ontdekte een belangrijke metafoor, namelijk die van het motorrijden. Als ik ga motorrijden dan weet ik dat daar risico’s aan zijn verbonden. Ik bereid me goed voor door beschermende kleding te dragen, mijn motor goed te onderhouden en voor het rijden de belangrijkste functies van mijn motor te controleren. Als ik rij dan doe ik dat met aandacht. En hoewel dit geen garanties biedt ben ik vol vertrouwen dat als ik op de motor van A naar B wil, dat ik veilig in B arriveer.

Deze metafoor was bijzonder krachtig omdat deze mij vertrouwen geeft in een avontuur dat ik aan het ondernemen ben: doen wat ik leuk vind en erop vertrouwen dat dit voldoende geld oplevert om comfortabel van te leven. Deze metafoor gaf me nieuwe moed want als ik bij het motorrijden (waar de risico’s groter zijn) het vertrouwen heb dat ik bij mijn doel arriveer, dan lukt het ook bij het doen wat ik leuk vind en daar geld mee verdienen.

Wil je meer weten over het werk van de NOAM, over oplossingsgericht werken of oplossingsgericht coachen, bezoek dan de volgende sites eens; ze bieden een overvloed aan inspirerende artikelen over deze onderwerpen:

Of lees het boek ‘Doen wat werkt’ van Coert Visser.

Bewaard onder Boeken, Oplossingsgericht werken | Reageer

Tags: , , ,

Oplossingsgericht

Geplaatst op 16 februari, 2008 

Vorige week heb ik bij de NOAM (Netwerk Oplossingsgericht Adviseren en Managen)  een training oplossingsgericht werken afgesloten. 

Als we in het dagelijks leven worden geconfronteerd met een probleem, dan zijn we geneigd om eerst tijd en energie te stoppen in het onderzoeken en analyseren van het probleem. Op de werkvloer, zo is mijn ervaring, gaat zo veel tijd en energie verloren en is na het uitvoerig onderzoeken en analyseren van een probleem vrijwel niemand meer bij machte om aan de oplossing te gaan werken. Veel problemen zijn overigens zodanig complex dat de werkelijke oorzaak zich niet laat beetpakken omdat er vaak verschillende zaken spelen op verschillende niveau’s.

Oplossingsgericht werken kent een totaal verschillende benadering. Het probleem wordt wel onderkend maar meer dan dat ook niet. Oplossingsgericht werken onderzoekt en analyseert niet hoe het probleem is ontstaan. Oplossingsgericht werken schakelt na het onderkennen van het problem door naar wat je in de plaats van het probleem wilt hebben en hoe dat er voor jou uitziet. Oplossingsgericht werken gaat op zoek naar eerdere successen die je al eens hebt geboekt en die je nu kunt inzetten om een stapje vooruit te komen in de oplossing van het probleem. Deze methode is zeer breed inzetbaar in allerlei verschillende situaties.   

Oplossingsgericht werken helpt om energie naar een andere kwaliteit van zijn te richten. Tijdens de training hebben we in buddy groepjes een eigen case uitgewerkt waarbij de ene buddy zijn of haar case inbrengt en de andere buddy oplossingsgerichte vragen stelt en samenvatingen maakt van de antwoorden. Mijn case kwam er in het kort op neer dat ik mijn eigen ideale baan als zelfstandig ondernemer wil scheppen omdat me dat plezier, bezieling en voldoening brengt. En ook dat ik daarmee het geld wil laten stromen om comfortabel van te leven samen met mijn gezin. Mijn buddy heeft me daar een kwartier lang oplossingsgericht vragen over gesteld en het resultaat was verbuffend. In 15 minuten schoof mijn energie op van vermoeidheid en  onzekerheid naar vitaliteit, energie en vertrouwen.

Zo kwam ik er tijdens dit oplossingsgerichte gesprek achter hoe belangrijk het is om  dromen levend te houden. Zoals een plantje water, licht en verzorging nodig heeft om te groeien en te bloeien, zo hebben dromen ook voortdurend zorg nodig. Zorg in de vorm van erover blijven praten, schrijven en fantaseren. 

Het hebben van een droom is iets heel speciaals, iets magisch. Het werkt als een soort visier om de energie mee te richten, leven gericht op de overwinning en succes. Of zoals Paulo Coelho schrijft: At the beginning of his struggle, the Warrior says: “I have dreams.” (Manual of the Warrior of Light).

Wat zo’n training oplossingsgericht werken al niet teweeg brengt.

Bewaard onder Oplossingsgericht werken | Reageer

Tags: , , ,

← Vorige pagina

Deze blog maakt gebruik van cookies Privacy informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close